ספרית התקופה

ספרית התקופה ספר קהלת נראה שלפחות ספר אחד מן הספרים שנכלל בקאנון המקראי נתחבר בתקופה ההלניסטית , ספר קהלת . מבחינה כרונולוגית עומד קהלת בין ספר משלי ובין בן סירא . המחבר הוא בעל אישיות המצטיינת באינדיבידואליות שלה ובחוויות שלה המצטרפות למעין השקפת עולם כוללת ובתגובות המיוחדות לה על המציאות בזמנה . אף על פי שהחיבור נזקק פה ושם למטבעות שגורים ולרפוסים עוברים לסוחר בספרות החכמה , הרי המיוחד שבו אינו מיטשטש . ללא ספק הוא מהווה חולייה בספרות החכמה היהודית והמזרחית בכלל , אך קשה להחליט אם ההשפעות של ז'נר ספרות החכמה הלימודית באו לו מקצתן גם במישרין מספרות החכמה המצרית , שמגלה בתקופה זו הקבלות מעניינות לקהלת , ואולי גם מן הספרות הפיניקית , או שהקווים הדומים באו למחבר ממסורת נמשכת של יצירה יהודית מקבילה , שספגה ביסודה והמשיכה פה ושם לספוג השפעות מזרחיות כלליות . בהשפעתו של ספר משלי הציג את עצמו המחבר כמלך בירושלים ובנו של דוד ( א א . " דברי קהלת בן דוד , מלך בירושלים ( " והתכוון בכך כנראה לשלמה , כפי שהבינו זאת בדורות המאוחרים . ייחוס כזה תואם כללית גם את הנוהג של ספרות החכמה המצרית , שרגילה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור