כוחה ומעמדה של הכהונה בתקופה ההלניסטית מסתבר גם ממבנה קבורה זה, קברם של בני משפחת חזיר הכוהנים, במעלה נחל קדרון שבירושלים. על המשפחה מעידה הכתובת שנתגלתה בקבר. ומנו של המבנה כנראה סוף המאה הרביעית או ראשית המאה השלישית לפני־הספירה, ושל הכתובת — ראשית ימיו של הוךדוס.