החברה היהודית ומעמדותיה

החברה היהודית ומעמדותיה מעמד הכוהנים החברה היהודית של התקופה ההלניסטית עמדה בסימן עליונותו של מעמד הכהונה . למעשה , ניכר רישומה של הכהונה בחייה של יהודה במשך כל ימי בית שני . הכוהנים בלטו עוד בימי העלייה מבבל , ימי שיבת ציון , ומבחינות רבות היו עדיין שכבת עלית בסוף ימי בית שני . אולם ההגמוניה של הכהונה בקרב האומה היהודית הגיעה לשיאה כתקופה ההלניסטית ובראשית התקופה החשמונאית , ונחלשה במידת מה בימי בית הוךדוס ובסוף ימי בית שני , כתוצאה מהתפתחויות מדיניות , חברתיות ורוחניות , אף על פי שגם אז לא קיפחה הכהונה את מעמדה כשכבת עלית . מספר הכוהנים בירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור