השומרונים

השומרונים עוינות בין היהודים לשומרונים הידיעות על יחסי השומרונים והיהודים בתקופה ההלניסטית מוכיחות בדרך כלל שהיו אלה יחסי מתיחות ואיבה , ולפחות פעם אחת לבשו גם צורה של אלימות . כאשר יוסף בן מתתיהו דן בעלייתו של יוסף בן טוביה , בזמן כהונתו הגדולה של חוניו השני , הוא הטעים שבאותם ימים השומרונים שרויים במצב של שגשוג והצלחה וגרמו נזק רב ליהודים , בזזו את ארצם ותפסו בה עבדים . אפשר שהתנגשות זו בין השומרונים והיהודים התחוללה על רקע התרופפותו של השלטון התלמי המרכזי , ואולי אפילו כפעולת לוואי של המלחמה הסורית השלישית . האיבה ששררה בין היהודים והשומרונים כתקופה ההלניסטית עולה גם בדברי בן סירא , שהעמיד את השומרונים בדרגה אחת עם הפלשתים ועם האדומים ; בשני ג 1 ים קצה נפשי והשלישית אי ; נו עם יושבי שעיר ופלשת וגוי נבל הדר ב ^ כם ( נ לז-לח ן = כה — כר . ([  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור