7ודים בארוד האיים שבקרבת האי ךלוס. צבה על קבר של ילדה יהודיה מן המאה ראשונה לפני־הספירה. הכתובת היוונית ספרת שהילדה נרצחה, והאב מבקש מאל ליון שינקום את מותה: "מתחנן אני ומבקש ת האל העליון, אדון הרוחות וכל בשר, בעניין לה אשר רצחו בעורמה או הרעילו את ירקליאה האומללה, שמתה בטרם עת, שופכם בעוולה את דמה החף מפשע, שכך :יה לרוצחיה או מרעיליה ולילדיהם. הוי, דון רואה כל ומלאכי האל, אשר לפניו תשפל ל נשמה בתחנונים בעצם היום הזה [אולי וונתו ליום הכיפורים] כדי שתיקום את הדס חף מפשע ותחקור במהירות הגדולה ביות