ארצם של בני טוב;ה שבעבר־הירדן, למטה — קצר אל־ע?ד, שהוקם במאה השנייה לפני־הספירה. בתמונה — שרידי מבנה, ועליהם תבליטי חיות. אפשר ששימש מקדש של בית טוביה, שהקימו הוךקנוס.