יהודים בארץ־ישראל מחוץ ליהודה

יהודים בארץ ישראל מחוץ ליהודה נוסף על הריכוז היהודי העיקרי ביהודה ובדרום השומרון הסמוך לה והקשור בה קשרים הדוקים היו יישובים יהודיים מפוזרים בכל רחבי ארץ ישראל . יהודי השומרון והגליל יישוב יהודי התקיים בצפוךמערב השומרון , בפלך נךבתא ובגליל המערבי . יהודים אלה נזכרו במפורש בימי המרד החשמונאי . הם נמצאו במצוקה קשה בשל פעולות האיבה שכוונו נגדם תושבי הערים ההלניסטיות הסמוכות , עכו ( פטולמאיס , ( צור וצידון , ולעזרתם בא שמעון החשמונאי , שאף פינה את יהודי הגליל המערבי . כגליל המזרחי נזכר רק ארבל , כמקום יישוב שבו נמצאו יהודים ( נתאי האךבלי , שפעל במחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה . ( נראה שיהודי הגליל בתקופה ההלניסטית לא היו רק מתיישבים מיהודה שבאו לגליל בזיקה לפיתוחו בימי השלטון התלמי והסלוקי , אלא בראש וראשונה שרידים של היישוב הישראלי הקדמון שהמשיך להתקיים משום שהאשורים הגלו בשעתם רק את השכבות הגבוהות של האוכלוסיה הישראלית . אוכלוסים ישראלים אלה פיתחו יחסים הדוקים עם ירושלים עוד בדורות האחרונים של ימי בית ראשון ולא פיתחו כל זיקה לבית המקדש החדש שבהר גריזים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור