שתי טביעות "ירשלס" על־גבי ידית של קנקן שנחשפה ברופי־ רות הרובע היהודי בירושלים. היא נתגלתה עם ידיות אחרות מתחת לרצפה הוךדוסית בתוך מצבור של קראמיקה הלניסטית מן המאה השנייה לפני־ הספירה.