מטבעות יחזקיה הפחה, שזמנם מימי הךיאדוכים או משלהי התקופה הפרסית. משמאל — ינשוף והכתובת "ני]חזק[י?"[? ו"הפחה?."? מימין — מטבע מבית־צור ועליו כתוב. "יחזקיה/ו [ה]פחה?."?