מוסדותיה של ההנהגה העצמית היהודית

מוסדותיה של ההנהגה העצמית היהודית הכוהן הגדול בראש הנהגתה של יהודה האוטונומית עמדו הכוהן הגדול וה ? רוס ; ה , היא "מועצת הזקנים . " הכוהנים הגדולים נמנו כולם עם צאצאיו של יהושע בן יהוצדק , הכוהן הגדול של ימי שיבת ציון , שהתייחס על צדוק בן דורו של שלמה המלך והכוהן הגדול הראשון לאחר בניין בית ראשון . הכוהן הגדול נהג לכהן עד יום מותו ונוהג זה לא הופר לפני ימיו של אנטיוכוס אפיפנס . תפקידו היה עובר כדרך כלל בירושה מאב לבן הבכור . אם לא היה אפשר להעביר את התפקיד לבן כגלל גילו הרך , היה מתמנה במקום הנפטר אחד מאחיו או אפילו אחד מדודיו . כך , לאחר מותו של הכוהן הגדול שמעון הראשון , כשבנו חוניו השני היה עדיין צעיר מדי לימים , נמסרה הכהונה הגדולה לאלעזר אחי שמעון ; ולאחר מות אלעזר בא במקומו מנשה דודם ; רק לאחר פטירתו של זה האחרון היה חוניו לכוהן גדול . כמה פעמים נזכר מאבק גלוי בין הכוהן הגדול בפועל ואחד מאחיו . עוד בימי שלטון פרס נרצח ישוע אחיו של הכוהן הגדול יוחנן בידי זה האחרון . בימי אנטיוכוס אפיפנס דחק ישוע יסרן את רגליו של חוניו השלישי בסיועה של המלכות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור