היחסים עם השלטון הנוכרי

היחסים עם השלטון הנוכרי ימי תלמי הראשון יהודה וירושלים לא עמדו כמרכז האירועים של ההיסטוריה המדינית ההלניסטית , והמקורות ההלניסטיים העיקריים לא התעכבו בדרך כלל על מה שאירע כיהודה כמהלך המלחמות של הדיאדוכים בארץ ישראל . אף על פי כן נשתמרו מעט מהדי המאורעות ביהודה בראשית התקופה ההלניסטית , בימיו של תלמי הראשון . ההיסטוריון היווני בן המאה השנייה לפני הספירה אגתךכיךס מקנידוס הזכיר אגב אורחא שהיהודים שישבו בעיר החזקה ירושלים שבתו ממלאכה כל יום שביעי ולא עבדו ביום זה לא בחקלאות ולא בכל עבודה אחרת אלא נהגו להתפלל במקדשיהם עד הערב . לפיכך לא הגנו תושבי העיר על עירם , ונתנו לתלמי בן לגוס להיכנס אליה עם צבאו ; כך נפלה הארץ כולה כידי אדונים קשים . גם "איגרת אריסטאס" קישרה את הגלייתם וכיבושם לעבדות של מאה אלף מתושבי יהודה עם הכיבוש בימי תלמי הראשון . בימיו של תלמי הראשון קשורה גם ירידתו של "הכוהן הגדול" חזקיהו למצרים . יתר על כן , גם ההיסטוריון , בן המאה השנייה לספירה , אפינוס מאלכסנךריה הזכיר את הריסת ירושלים בימי תלמי , ומכאן שגם העיר עצמה סבלה קשה ממאורעות המלחמה . קשה להחליט בבירור באיזה מן הכי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור