היקפה של מדינת יהודה

היקפה של מדינת יהודה גבולות המדינה ארץ יהודה האוטונומית של התקופה ההלניסטית המשיכה את קיומה של מדינת יהד של התקופה הפרסית . אלכסנדר הגדול אישר את מעמדה של מדינת יהודה בהיקפה הקודם ואפשר שגם צירף אליה שטחים מסוימים על חשבון השומרון , לאחר שהיחסים בינו לבין השומרונים השתבשו . אולם גם לאחר מכן עם השתרעה יהודה על שטח מצומצם כיותר . בדרום נמצא מבצר כית צור בגבול אידו ^ אה , בצפון הגיעה יהודה לבית אל ולבית חורון , במזרח גבלה בחלקו הצפוני של ים המלח ועם הירדן במקום הישפכו לים המלח וכללה גם את יריחו ואת סנאה , שישבה בבליטה הצפונית המזרחית של יהודה . במערב כללה את אמאוס . ללא ספק היתה יריחו מקום היישוב החשוב ביותר שנכלל ביהודה , לאחר ירושלים . משאר המקומות ביהודה יש להבליט אולי את בית צור , כפי שמעידים הממצאים שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות . שטחה הכולל של יהודה היה כאלף ושש מאות קמ"ר ובחלקו היה שטח מדברי . מספר נחמיה ( פרק ג ) עולה שיהודה הפרסית חולקה לפלכים וחצאי פלכים . חלוקה זו השתלבה בתקופה ההלניסטית בחלוקה לטופךכיות . כך נזכר ברשימת בוני החומה בימי נחמיה חצי פלך ירושלים , פלך בית הכרם , פ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור