6. יהודה והיהודים מאלכסנדר הגדול ועד למרד החשמונאים