הנבטים

הנבטים הופעת הנבטים מסוף המאה הרביעית לפני הספירה היו הנבטים גורם ראשון במעלה בדרומה ובמזרחה של הארץ . את הנבטים אין לזהות עם בני נביות המקראיים ויש לראות בהם את אחד הגלים בחדירה של השבטים הערביים , שקנו להם אחיזה באיזור במאות החמישית והרביעית לפני הספירה . לא נודעה מציאותם של הנבטים בדרום הארץ בתקופה הפרסית , והידיעה הראשונה הקשורה בהם זמנה כבר בתקופה ההלניסטית ועניינה במגע שביניהם ובין צבאות אנטיגונוס מונופתלמוס . אין להגיד כבירור מי היו השבטים הערביים שהשתלטו ראשונה על אדום המקראית ; מה שברור הוא שעוד בראשיתה של התקופה ההלניסטית הנבטים הם ששלטו על שטחה של זו ואילו האדומים התרכזו בשטחה של יהודה המקראית באיזור חברון , מרשה וארורים . בירתם היתה ? טךה , שיש למקמה בקרבת אם אל ביאךה , היא רקם שבמשנה . עוצמתם של הנבטים בתקופה ההלניסטית נבעה בעיקר משליטתם על דרכי השיירות שהובילו את הסחורות יקרות הערך מערב הדרומית ומהודו והפנו אותן בין לדמשק והצפון , בין לנמלים הארץ ישראליים , ובעיקר עזה . על היחסים שבין אנטיגונוס מונופתלמוס והנבטים ועל מסע המלחמה נגדם נשתמרה הרצאה מפורטת אצל ההיסטוריון ההלנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור