היצירה הספרותית היוונית

היצירה הספרותית היוונית אחת התופעות המובהקות והמזדקרות ביותר לעין של ההלניזאציה של ארץ ישראל היא השתתפותם של משוררים , פילוסופים , אנשי מדע , מדקדקים והיסטוריונים בני הערים היווניות ביצירה התרבותית היוונית . השפעתם חרגה לעתים בהרבה מגבולותיה של ארץ ישראל והמזרח הקרוב והגיעה עד למרכזי התרבות היוונית ועד לרומא . התפתחות זו החלה עוד במאה השלישית לפני הספירה עם מניפוס מגדרה , התעצמה בסוף התקופה ההלניסטית ובראשית תקופת הקיסרות הרומית והמשיכה במלוא התנופה עד סוף הזמן העתיק . בתקופה ההלניסטית בלטו מבחינה זו העיר גךךה בעבר הירדן המזרחי ואשקלון , ואילו בהמשך תקופת הקיסרות הרומית התבלטו ערים כמו קיסריה ועזה . כשם שמבחינה פוליטית ומנהלית לא היתה ארץ ישראל בתור שכזו חטיבה לעצמה , כן גם מבחינה תרבותית אין לדבר על ספרותה או תרבותה המיוחדת של ארץ ישראל היוונית , שכן היתה חלק לא נפרד מתרבותה של פיניקיה וסוריה היווניות , שבעריהן קמה שורה מכובדת של יוצרים יוונים באותם דורות . מנקודת ראות יוונית לא הורגש כל הבדל בין צור וצידון מכאן , ובין גךךה ואשקלון מכאן . יתר על כן , גם מבחינה ביוגראפית דומות פרשיות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור