פולחני אלים יווניים נפוצו בערים ההלניסטיות של ארץ־ישראל. פסל זה של אפרוךיטי נמצא בשדה ליד תל דן.