הדת והפולחן

הדת והפולחן חדירת הפולחנות היוונייס בארץ ישראל באים לידי ביטוי בבהירות התהליכים הדתיים שעברו על המזרח ההלניסטי בכללו . גם בארץ אפשר להתחקות אחר חדירתם של הפולחנים היווניים והאלים היווניים rfrc ולחיים הדתיים ו זוס האולימפי , אפולון , ךיוניסוס , אך ? זמיס ואפרודיטי נעשו חלק מן ההווי של ארץ ישראל , ובעיקר מהווי הערים היווניות . אך בצדם המשיכו להתקיים עד סוף התקופה הפאגאנית גם הפולחנים המזרחיים העתיקים . תהליך המיזוג בין 7 כבר בשלב קדום מאוד חל תהליך המיזוג והטשטוש שבין אלים שונים מזרחיים ויווניים . מצד אחד פעלה הנטייה המסורתית של היוונים עוד מן התקופה הקלאסית לזהות את האלים הנוכריים עם האלים שלהם , כשהם נאחזים בתכונות מסוימות של האלים כדי להצביע על הזיהוי . מצד אחר השפיע כאן הרצון של השכבות הגבוהות של האוכלוסיה המקומית לשבר את אוזן היוונים . כתוצאה מכך , כשנזכר במקורות שמו של אל יווני , לא ברור אם הכוונה לאל יווני שחדר לארץ עם ההתיישבות היוונית או שמדובר באלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור