דו־קיום לשוני! כתובת דו־לשונית, ארמית ויוונית, מתל דן, אולי מן המחצית הראשונה של המאה השנייה לפני־הספירה. זוהי כתובת־הקדשה ל"אל אשר בדן?,"? שזואילוס נדר לו נדר.