מרשה ההלניסטית: חזית כוך הקבורה המרכזי במערת הקבורה ה"צידונית?,"? מעוטרת בדמות מקדש. לצדיו — אמפירית ומעליו צמד של נשרים על־גבי זרים וזוג מקטרים בסגנון הלניסטי מובהק.