מימין: פסל ברונזה של סרקלס שנמצא בסמךיה. הפסל נעשה בסגנונו של הפסל היווני ליסיפוס, בן המאה הרביעית. משמאל: נר ברונזה מן התקופה ההלניסטית. לידית צורת רימון מסוגנן י לצדי הפייה — ראשי פרים.