למעלה — אח חרס מפואר עטור ראש גרוטסקי, מן התקופה ההלניסטית בתל דאר. כלים אלה, שגובהם עלה על מטר, שימשו בתקופה זו בתור ריהוט קבוע בבתי עשירים. הם נתגלו גס בערים אחרות בארץ־ישראל.