התמונה — חזית המבנה הפונה אל הרחוב משמאל התמונה — ; מחיצות החדרים. מימין התמונה למעלה — תנור לאפייה העומד על קטע רצפה. המבנה עמד על אתרו מאתיים שנה, לערך, ומפעם לפעם חודשו רצפותיו והורמו.