"אחד המבנים הפחות ארץ־ישראליים בארץ, כה זר בארץ כמו המצודות של הצלבנים" — כך הגדירו חופרי העיר סמריה את ביצוריה. מגדל מביצוריה של העיר, ראשית התקופה ההלניסטית.