הערים היווניות והתפשטות היוונות ברחבי הארץ

הערים היווניות והתפשטות היוונות ברחבי הארץ תהליך ייוונה של ארץ ישראל במאות השלישית והשנייה לפני הספירה הצטיין באותן תכונות תתלווה באותה תופעות שהיו מוכרות בארצות אחרות של המזרח הקרוב בתקופה ההלניסטית . גם הארץ היתה עדה להגירה של יוונים מחלקים שונים של העולם היווני ולהתיישבותם במסגרות רגילות של החיים היווניים , לייסודן של ערים יווניות , להתפשטותה והשלטתה של הלשון היוונית וליצירה תרבותית הלנית מקורית בסביבה מזרחית , למפגש דתי בין המזרח ובין יוון ולהתגבשותה של שכבת עלית מיוונת מבני המעמדות הגבוהים , ויהיה מוצאה אשר יהיה . מוצא המתיישבים היוונים מהיכן באו המתיישבים החדשים שבארץ ישראל ? בחלקם היו מוקדונים , ובראש וראשונה ותיקי הצבא המוקדוני , שהתיישבו בארץ בראשיתה של התקופה . מוקרונים היו חלק מן המתיישבים בסמליה ( שומרון , ( בערי עבר הירדן המזרחי שנשאו שמות מוקדוניים , כגון פלה או ךיון וכן גרסה , שזכר למוצאם המוקדוני של אזרחיה נשתמר עוד בתקופה הרומית . ואילו את השם אנתידון , שבקרבת עזה , אפשר לקשר עם העיר הבויאוטית הידועה בשם זה ביוון התיכונה , והועלתה ההשערה שאכן היו בין המתיישבים אנשים שב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור