המנהל והאיכרות בימי אוןטיוכוס השלישי: כתובת חפצי־בה ובה תשע תעודות קצרות המשקפות את חליפת־המכתבים של המלך עם הנציב שלו בסוריה ופיניקיה, עם הכוהן הגדול תלמי ועם פקידים אחרים של המנהל הסלוקי בראשיתו.