המנהל העלוקי

המנהל העלוקי כתובת חפצי-בה בידיעות על המאורעות של כיבוש ארץ ישראל בידי אנטיוכוס השלישי משתלבת גם כתובת שנתגלתה בין חפצי בה ובית השיטה בשנת . 1960 על הכתובת חקוקות תשע תעודות קצרות המשקפות את חליפת המכתבים שנוהלה בין המלך אנטיוכוס ובין הנציב שלו , הנציב של סוריה ופיניקיה והכוהן הגדול תלמי , ועם פקידים אחרים של המנהל rrn r « בשלביו הראשונים . דבר אחרון זה עולה גם מתאריכי התעודות וגם מן העובדה שהנציב כונה כאן עדיין סטרטיגוס של "סוריה ופיניקיה" ולא של "חילת סוריה ופיניקיה , " המושג השגור בתקופה הסלוקית . התעודה הראשונה היא איגרת של המלך אנטיוכוס לנציב תלמי , שבה הודיע לו שהאגרות יחרתו על לוחות אבן ויוצבו בכפרים המתאימים . בהזדמנות זו ציין המלך שהוא כתב על כך גם לפקידים הפינאנסיים ( ה"ךיוילןטים , ( " קלאון ודוליודורוס ; אפשר שזה האחרון זהה עם הליודורוס בן איסכילוס המוכר אחר כך כראש שריו של סלרקוס הרביעי . התעודה השנייה והתעודה השלישית הן אגרות שנועדו לקלאון הנזכר ; התעודה השלישית מתייחסת לצירופו של תזכיר של הנציב תלמי אליו . בתעודה הרביעית יש פנייה של הנציב תלמי למלך , ומוזכרים בה כפרים השי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור