המלחמה הסורית החמישית

המלחמה הסורית החמישית התרופפות המשטר במצרי ס לניצחון התלמי בקרב רפיח לא היו תוצאות ממושכות שתשקפנה את עוצם הניצחון בקרב , שהיה אחד הגדולים בהיסטוריה העתיקה . אמנם השלטון בארץ ישראל נשאר בידי התלמים , אולם רק לפרק ומן קצר מעשרים שנה . יתר על כן , הניצחון הצבאי המוחץ לא העניק למצרים מעמד בכורה בין שלוש המעצמות הגדולות , כפי שאירע לעתים בימי תלמי השני פילךלפוס ותלמי השלישי אווךג ^ ס . אדרבה . ימי תלמי פילופטור לאחר קרב רפיח 204-217 ) לפני הספירה ) בולטים כימי ראשית ירידתה של מצרים כמעצמה ממדרגה ראשונה ועומדים בסימן התרופפותו של המשטר הפנימי במצרים ואי שביעות רצון גוברת והולכת של האוכלוסיה המצרית הילידה , שסבלה במיוחד מן הקשיים הכלכליים שפקדו את הארץ וגם שאבה עידוד מן העובדה שבהכרעה בקרב הגדול עצמו היה חלק לא מבוטל ללוחמים המצרים הילידים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור