חייל פקיךי שכיר בצידון: מצבה של חייל ששירת בחיל־המצב התלמי בצידון, סוף המאה השלישית לפני־הספירה. הלוחם לובש "כיטון?,"? ששרווליו קצ־ ריס, בצבע אדום כהה. הוא נועל נעליים גבוהות וחובש קסדה בסגנון בויוטי, בצבע ברונזה, ולה נוצות בצבע אדום בהיר, מצחייה ומגיני לחיים ועורף. בשמאלו — מגן בסגנון הגלטי, ובימינו — חנית ארוכה.