יבוא יין לארץ־ישראל: טביעה על ידית של קנקן מרודוס, שנמצאה בתל אל־חיר. טביעות כאלה נעשו על קנקני יין ואפשר ללמוד מהן על מקומם וזמנם. מכאן חשיבותן להכרת דרכי הסחר של ארץ־ישראל ורב ערכן לקביעה כרונולוגית של שכבות באתרים ארכיאו־ לוגיים.