החיים הכלכליים

החיים הכלכליים שיפור החקלאות ופריחת המסחר המאה השלישית לפני הספירה היתה תקופה של התפתחות משקית ותמורות כלכליות שמשמעותן ניכרת בארץ ישראל . הרבה ידוע על התקדמותה הכלכלית של מצרים עצמה כאותו זמן , על החדרת שיטות ראציונאליות יותר של עיבוד הקרקע , על הפיכתם של שטחים לא מעובדים לקרקע חקלאית פורייה ומעובדת היטב ( כך היה שטח אגם בחבל פיום לחבל ארץ משגשג , ( על השתלטותו של המשק הכספי שתפס את מקום המשק הטבעי ועל יחסי המסחר המשגשגים עם דרום ערב , עם איזור הים האיגאי ועם האגן המערבי של הים התיכון . גם סוריה ופיניקיה החלמית , כולל ארץ ישראל , הושפעו מאותם תהליכים וגם כאן יש לדבר על העמקת החיים הכלכליים . מן ההתפתחות המוגברת של חיי המסחר נהנו כראש וראשונה הנבטים וערי החוף של ארץ ישראל , אולם מסחר השיירות השפיע גם על שגשוגן של הערים ההלניסטיות בעבר הירדן המזרחי . גם כלכלתן של הערים היווניות הושתתה על החקלאות , ומתיישבים יוונים בעבר הירדן המזרחי ובמקומות אחרים היו בעלי קרקעות . מכיוון שכך , השפיעה ההתיישבות היוונית הרבה על התפתחותה של החקלאות הארץ ישראלית , גם בעלי האחוזות המקומיים הושפעו ללא ספק מהת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור