הממשל, הצבא ושיטת המסים

הממשל , הצבא ושיטת המסים הפקודה משנת 261 אור רב הופץ על דרכי הממשל התלמי בארץ בימי שיאו , בזמן מלכותו של המלך תלמי השני פילדלפוס 246-285 ) לפני הספירה ) מתוך תגליות פאפירולוגיות . אחת התגליות החשובות ביותר הוא פאפירוס שמקום גילויו לא נודע ונמצא כאוסף ריינר בווינה . בפאפירוס זה שתי פקודות , והשנייה שבהן מתייחסת במפורש פעמיים לסוריה ופיניקיה , ואין ספק שגם הפקודה הראשונה עניינה באותו חבל ארץ . הראשונה עוסקת ברישום צאן לצורכי מסוי , ואילו השנייה דנה כשיעבוד אנשים בני חורין מבני המעמדות הנמוכים . בתעודה הראשונה נזכר החודש ךיסטרוס ( מארס-אפריל ) של השנה העשרים וחמש ( כלומר של תלמי פיל ך לפוס , ( היא שנת 260-261 לפני הספירה , בזיקה לתאריך שעד אז חייבים להצהיר על ראשי הצאן שנמצאים ברשות כל אחד . הפקודה עצמה הוצאה עוד בשנת 261 לפני הספירה . תחילתה של הפקודה הראשונה הלכה לאיבוד . בראש הדברים שנשתמרו נאמר שיש להודיע ולרשום אצל האויקונומוס שנשלח לכל אחד מן הגלילות ( ההיפךכיות ) תוך שישים יום מתאריך הוצאת הפקודה את ההצהרה על המקנה , בין זה שחייב במס וכין זה שאינו חייב במס , ולקבל מסמכים המאשרים זא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור