פרש; מטבע כסף מאיטליה הדרומית, שנת 330 לפני־ הספירה.