גבולותיה של "סוריה ופיניקיה'' התלמית

גבולותיה של "סוריה ופיניקיה '' התלמית מקומה של ארץ ישראל ארץ ישראל לא היתה יחידה מדינית או מנהלית לעצמה כתקופה החלמית ולא מושג שמשמעותו רשמית . גם לשם פליקטינה או סוריה פלי 9 טינה לא היתה משמעות רשמית במנהל ההלניסטי . אף שפה ושם מופיע שם אחרון זה במקורות הספרותיים , ואף בכתובת מן האי ךלוס , אין הוא כולל עדיין את ארץ ישראל כולה , והוא מכוון בעיקר לחוף הדרומי של הארץ , וכך למשל מוגדרת אשקלון כעיר בפליסטינה . גם כשאךי 9 טו ? זלס מיקם את האגם שלפי תכונותיו זהה ללא ספק עם ים המלח בתוך פליסטינה , ספק אם נתן לעצמו כבר דין וחשבון על מקומו המדויק של האגם , שכן עוד סופר . מאוחר הרבה יותר ( הארכיטקט הרומי ךיקזרר ; 1 ירס ) מיקם אותו ליד יפו . השם הרשמי של איזור הממשל התלמי בדרום סוריה , שכלל גם את פיניקיה ואת ארץ ישראל , היה "סוריה ופיניקיה . " שם זה מופיע בתעודות מלכותיות רשמיות ולעתים גם במקורות ספרותיים מאוחרים יותר המשקפים לפעמים את המינוח של התקופה החלמית . גבולותיה של סוריה ופיניקיה החלמית לא היו קבועים והשתנו במרוצת הזמן כתוצאה מן ההתמודדות הצבאית שבין שתי המעצמות ההלניסטיות , התלמית והסלו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור