לוחמת פילים: קערה מצוירת מרובל קק>פנ;ה שבאיטליה, התקופה ההלניסטית. ה"מגדל" קשור לגוף הפילה בשלוש רצועות ונראים בו שני לוחמים המחזיקים קשתות. על דופן המגדל קבוע מגן עגול.