מלחמות הדיאדוכים בארץ־ישראל

מלחמות הדיאדוכים בארץ ישראל בין מצריס וסוריה בימי המלחמות הממושכות שפקרו את המזרח הקרוב לאחר מות אלכסנדר , בימי מלחמות יורשיו ( ה"ךיאדוכים ( " על השלטון , עברו על הארץ חליפות ותמורות , כך ששנים אלה , 301-323 לפני הספירה , ממות אלכסנדר ועד לקרב ליד איפסוס הן מן התקופות הסוערות ביותר בהיסטוריה של ארץ ישראל . נפל בגורלה של ארץ ישראל להימצא בין סוריה , ששימשה מוקד לכוחות העיקריים ששאפו לשמור בצורה זו או אחרת על אחדות הממלכה של אלכסנדר גם לאחר מותו ?) ךךיקס , אנטיגונוס מונופתלמוס , ( ובין מצרים שהיתה בסיסו של תלמי בן לגוס , שביטא יותר מכל יורשיו של אלכסנדר את המגמות הריכוזיות והבדלניות ושאף לקיים בעיקר את אי התלות של הפחווה שלו . פעמיים בשנים אלה שימשה הארץ בסיס יציאה לגיסות שניסו להתקיף את מצרים ולמגר את שלטונו של תלמי , פעם בימי פךךיקןס עם תוצאות קשות ל ? ךךילןס עצמו ופעם שנייה בימי אנטיגונוס מונופתלמוס , ניסיון שאף הוא הסתיים בכשלון חרוץ . לפחות ארבע פעמים פלש תלמי בתקופה זו לארץ ישראל . הפלישה הראשונה בשנת 319 לפני הספירה הביאה אתה שליטה של תלמי בארץ ישראל למשך ארבע שנים ( עד , ( 315 זה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור