בעיני המצרים היה אלכסנדר מוקדון משחררם מעול הפרסים, מושיע וגואל. פעולתו החשובה ביותר במצרים היתה ייסוד העיר אלכסנדריה, שהיתה לבירתה של מצרים ההלניסטית, הרומית וה־ ביזנטית. על קיר במקדש לוקסור שבמצרים נראה אלכסנדר בדמותו של מלך מצרי מגיש מנחה לאל אמון.