אלכסנדר והשומרונים

אלכסנדר והשומרונים מידידות לעוינות המאורעות הדראמאטיים ביותר בפנים ארץ ישראל בומנו של אלכסנדר קשורים ביחסיו עם השומרונים . תחילה היו אלה יחסי ידידות , ויוסף בן מתתיהו סיפר ( קדמוניות , יא , { 325-321 שמנהיגם של השומרונים סנבלט הופיע לפני אלכסנדר בראש אלפים מאנשיו , בזמן שהמלך החל במצור על צור , והביע לו את נאמנותו . זה האחרון אף אישר לו את בקשתו לבנות מקדש לשומרונים שבראשו יעמוד מנשה , חתן סנבלט ואחיו של הכוהן הגדול הירושלמי : דוע . אחר כך , לפי יוסף בךמתתיהו , גילה אלכסנדר יחס פחות אוהד לשומרונים מאשר ליהודים . מקורות תלמודיים מקבילים לסיפור שאצל יוסף בן מתתיהו מספרים על יחס עוין שגילה המלך כלפי השומרונים ( הכותים ) ומדברים גם על חרישת הר גריזים , כלומר על חורבן המקדש השומרוני בשכם בידי היהודים ברשותו של אלכסנדר , מאורע שהוא מכל מקום אנאכרוניזם לימיו של אלכסנדר ומועתק מהתרחשויות שאירעו בימיו של יוחנן הוךקנוס , מחריבו של המקדש בהר גריזים . אף על פי כן מתברר שאכן חלה הרעה דראסטית ביחסים שבין אלכסנדר והשומרונים לאחר מותו של סנבלט . ידיעה על כך נשתמרה בדברי היסטוריון לאטיני מתקופת הקיסרות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור