מטבעות צידון. משמאל — מטבע כסף מן השנים ?.584-400? לפני־הספירה. מתוארת בו אונייה רוד־ סיפונית לפני רוומות העיר. מימין — מטבע כסף משנת 330 לפני־הספירה. מתואר עליו מלך במרכבה ומאחוריו עבד.