אלכסנדר הגדול בארץ-ישראל

אלכסנדר הגדול בארץ-ישראל ההשתלטות על החיף הפיניקי הניצחון הגדול של אלכסנדר על הפרסים בקרב ליד איסוס 333 ) לפני הספירה ) פתח לפניו את הגישה לסוריה כולה . צבא מולןדרני בפיקודו של פךמניון שוגר אל עבר דמשק בירתה של סוריה , חיל המצב נכנע ללא קרב ואוצרות המלכות הפרסית הגדולים שהיו בעיר נפלו לידי המוקרונים ותפיסתם היתה מפנה במצבו הפינאנסי של אלכסנדר . אך יותר דחופה בעיני אלכסנדר מן ההתקדמות לפנים סוריה היתה ההשתלטות המהירה על החוף הפיניקי והארץ ישראלי . כל עוד שלטו הפרסים בערים הפיניקיות והבסיסים הימיים הפיניקיים עמדו לרשותו של מל ך פרס , הם היו סכנה מוחשית ביותר לצבא אלכסנךר בהתחשב בנחיתותו הימית . מן הבסיסים הפיניקיים אפשר היה לצייד צי שיתאחד עם אויביו היווניים של אלכסנךר ( םפךטה , אתונה ) ולהמריד את כל יוון בהגמוניה המוקדונית . באותו זמן שבו התחיל אלכסנדר בהתקדמותו אל עבר רצועת החוף הפיניקית נמצאו הציים הפיניקיים בפיקודם של מלכי עריהם כים האיגאי , כשהם מסייעים שם למאמץ המלחמה הפרסי . השתלטותו של אלכסנךר על ערי החוף היתה מחזירה גם את הציים הפיניקיים לבסיסיהם ומפסיקה למעשה את השתתפותם במלחמה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור