היוונים ובני המזרח

היוונים ובני המזרח היוונים במאות האחרונות של התקופה הקלאסית חדורים היו הכרה של עליונות על בני המזרח וזחוחים על כושרם הצבאי המכריע ועל אורח מחשבתם הראציונאלי . מאידך גיסא , היה יחס עמוק של הערצה כלפי התרבויות עתיקות היומין של העולם המזרחי , על מסורותיו מעוררות הכבוד , כוהניו משמרי החכמה הקדומה שלעומתם היו הישגי התרבות המזרחית והתרבות ההלניסטית הציוויליזאציה היוונית תופעה חדשה ולא מושרשת בקרקע עתיקה ובשלשלת של דורות רבים . היוונים היו אמנם אדוקים בדרך כלל בהכרתם שאכן יש יתרון להלנים על הברברים . יחד עם זאת , החלה לבצבץ ההכרה שהאדם יכול להיות הלני בגין תרבותו , גם אם אינו יווני לפי מוצאו ( כך כבר אצל הריטור הגדול איסוקך 1 ? ס . ( בתקופה ההלניסטית החלה לקנות לה ביתר שאת מהלכים האמונה באחדותו היסודית של המין האנושי , בעיקר בחוגי הפילוסופיה הקטואית , אסכולה שהיא עצמה נוסדה בידי אדם שהיה לפי מוצאו פיניקי מקפריסין ולפי תרבותו הלני שפעל באתונה , בירת התרבות ההלנית . אך יותר משהשפיעו כאן הרעיונות , פעלה המציאות עצמה . אלכסנדר עצמו נשא נסיכה מזרחית לאשה וכך גם עשה אבי השושלת הסלוקית ה לוקוס הראשו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור