זיהוי בין אלי יוון ואלי המזרח ו מטבע מן העיר תרסיס, שבו נטבעה דמותו של זוס, יושב על כס. בכתובת הארמית נאמר 1 "בעל תרס?."?