"הקומדיה החדשה" באתונה. שני שיכורים בהצגת קומדיה יוונית, כנראה אמצע המאה הרביעית לפני־הספירה. "הקומדיה החדשה" פרחה בראשית התקופה ההלניסטית. לא היתה זו עוד קומדיה פוליטית,אלא עניינה היה בהווי החיים היום־ יומי.