ההתיישבות היוונית במזרח, הפוליס וצורות הארגון של היוונים

ההתיישבות היוונית במזרח , הפוליס וצורות הארגון של היוונים ההגירה היוונית למזרח ההתיישבות המוקןדונית היוונית בארצות הכיבוש במזרח החלה עוד בימי אלכסנדר , שייסד ערים חדשות בפנים אסיה , כשם שייסד את העיר המפורסמת ביותר שנקראה על שמו , אלכסנךךןה של מצרים . תהליך ההגירה היוונית למזרח נמשך כמה דורות , גם לאחר מותו של אלכסנדר . המלכים ההלניסטים בארצות השונות עודדו ופיקחו על תנופת הגירה , שקשה למצוא לה הקבלה בהיקף כזה בתקופה הקודמת , אף שהיא מצטרפת לתהליך הקודם של התפשטות יוונית מאות שנים קודם לכן . אלכסנדר הגדול מעוניין היה כסוף חייו לבסס את השלטון על צירוף של השכבה השלטת שבקרב היסודות האיראניים בממלכה הפרסית הקודמת לעלית של הצבא המוקדוני שכבשה אתו יחד את המזרח . יורשיו לא קיבלו גישה זו וזנחו תוך זמן קצר את מדיניותו . הם ביססו את שלטונם על העלית המוקדונית שאליה הצטרפו בהדרגה יוונים מרחבי העולם היווני . בעוד המוקדונים עצמם היו בראש וראשונה אנשי צבא ומתוכם יצאו בדורות הראשונים שלאחר אלכסנדר הדמויות העיקריות שבפיקוד הצבא והחיים המדיניים , מילאו היוונים מלכתחילה תפקידים מגוונים בכל שטחי החיים . מה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור