מפגש בין חילות יוון ופרס. אלכסנדר מוקדון ניצח את צבאות פרס וחיסל את ההתנגדות של הממלכה הפרסית בשלושה קרבות: בשנת 334 ליד ה?רניקוס, בשנת 333 ליד איסוס ובשנת 331 ליד גאוגמלה. פסיפס זה שנחשף בפומפיי הוא העתק רומי של ציור הלניסטי המתאר ניצחון של אלכסנדר.