פני התקופה: ייוונה של ארץ־ישראל ומרד החשמונאים

פני התקופה : ייוונה של ארץ ישראל ומרד החשמונאים מבחינת ההיסטוריה המדינית היתה ארץ ישראל נתונה בתקופה ההלניסטית בשלטונן של הממלכות המוקדוניות שתרבותן הלניסטית . תחילה שלטו בה אלכסנדר הגדול ויורשיו הישירים ( הךיאדוכים ) ולאחר מכן הממלכות החלמית והקלוקית . השלטון המדיני ההלניסטי נמשך למעשה פחות ממאתיים שנה ואינו יכול להשתוות באורך זמנו לשלטון הרומי או העות'מאני לאחר מכן , ורק בקושי הוא משתווה לשלטון הפרסי שלפניו . אף על פי כן , ההשלכות העמוקות שנודעו לו בתחומי החברה , התרבות והמוסדות הטביעו את חותמן על התפתחותה של ארץ ישראל לדורות רבים . אם ההיסטוריה המדינית של אדץ-ישדאל ההלניסטית מסתיימת למעשה עם כינונה של מדינת יהודה החשמונאית והתפשטותה על פני ארץ ישראל כולה , נמשכה ההיסטוריה החברתית התרבותית שלה במסגרתה של הקיסרות הרומית עד לשלהי הזמן העתיק , עם הכיבוש המוסלמי . ארץ ישראל לא היתה בפרק זמן זה של ההיסטוריה המדינית שלה — כמו בדרך כלל בתקופה של שלטון זר — יחידה מוגדרת מבחינה מדינית מנהלית או בתודעה של שליטיה או תושביה הלא יהודים , והיתה גם בתקופה התלמית וגם בתקופה הסלוקית חלק לא נפרד ולא ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור