פתח־דבר

פתח דבר התקופה ההלניסטית החשמונאית היא אחת התקופות שהטביעו כיותר את חותמן על תולדות ארץ ישראל לאורך ימים . לראשונה בתולדותיה נכנסה הארץ למעגלה של ציוויליזאציה שמקור השראתה ויסוד עוצמתה באו מחוץ לעולם המזרחי . בדפוסי החיים , המשטר והתרבות שחדרו לארץ נמצאו כל הסימנים שציינו את המפגש שבין המזרח והעולם היווני בעידן ההלניזם . בהמשך התקופה , במאה השנייה ובמחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה , אנו עדים לשינוי רב משמעות בתולדות הארץ . היהודים , שהיו בראשיתה של התקופה ההלניסטית מיעוט נכנע לשלטון היווני בארץ ישראל , נעשו בעקבות הגזירות שנגזרו על הדת היהודית בימיו של אנטיוכוס אפיפ ? ס לגורם פעיל מבחינה מדינית וצבאית . תוך ניצול מכלול ההקשר המיוחד במינו של שקיעת הממלכות ההלניסטיות ושל החלל הפוליטי שנוצר במזרח הקרוב לפני השתלטותה של רומא , שוב איחדו היהודים , לאחר דורות רבים , את ארץ ישראל כולה בהנהגת בית חשמונאי . גם אם המדינה החשמונאית העצמאית החזיקה מעמד זמן קצר בלבד , השפעתה על התפתחותה של ארץ ישראל רבה היתה . בגלל חשיבותה של ארץ ישראל ההלניסטית החשמונאית בתודעה היהודית והאירופית זכתה התק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור