תוכן־העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 חלק א : ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית 160-332 ) לפני הספירה ) 9 פרופ' מנחם שטרן פני התקופה : ייוונה של ארץ ישראל ומרד החשמונאים . 1 11 המזרח ההלניסטי ועיצוב דמותו 13 . 2 כיבוש הארץ וכינון המשטר ההלניסטי בארץ ישראל . 3 32 השלטון התלמי במאה השליל 1 זית לפני הספירה . 4 43 המעבר לשלטון בית סלוקרס . 5 55 ההלניזאציה של הארץ והאוכלוסיה הלא יהודית , 6 70 יהודה והיהודים מאלכסנדר הגדול ועד למרד החשמונאים . 7 97 אנטיוכוס אפיפ ; ס וגזירות הדת 141 . 8 המרד 165 חלק ב : מדינת החשמונאים 37- ! 60 ) לפני הספירה ) 191 פרופ' אוריאל רפפורט פני התקופה : עצמאות יהודית בארץ ישראל . 1 193 היסטוריה מדינית של יהודה החשמונאית . 2 195 המשטר והממשל במדינה החשמונאית 232 . 3 פני הארץ . יישוב , אוכלוסיה וחברה . 4 244 החיים הרוחניים במדינת החשמונאים . 5 261 מקומה של מדינת החשמונאים כתולדות הארץ 272 ביבליוגראפיה נבחרת 275 מפתח c  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור