ג המוזיקה הדוממת של הצורות שְׂפַת הַסַּרְגֵלּ

] 197 [ המוזיקה ה דוממת של הצו רות הצורה מן הרצף המילולי הזורם ומבחין בו כנוכחות מרחבית לחלוטין, הדומה לשרטוט גאומטרי, שצורותיו הסימטריות מייצגות את רעיון "המקרה האחד" בדרך צורנית-ארכיטקטונית העשויה חמישה צעדים : אחדות, פיצול, הנגדה, התכנסות, אחדות . עמודות המשקל בשיר אינן פועלות כיחידה ריתמית הכרוכה במתח רגשי כלשהו ( כשירי הפרקים הראשונים של הפואמה ) , אלא הן דומות יותר ליחידות מידה בשטח בעל צירי אורך - רוחב מוחשיים . הזיקה בין ה"צורה" ובין ה"תוכן" ב"מִקְרֵה הַכְּסִיל וְהֶחָכָם" היא אפוא סמלית אמבלמטית . צורת השיר משרטטת מעין אמבלמה צורנית-קולית התלויה כביכול מעל לשיר, והיא מייצגת באמצעות תיווי קולי וחזותי דרך יחסי החיקוי, ההדים הצליליים, את רעיון הדימוי שבין ההפכים שביסוד השיר . אזכיר בקיצור את פירושו של המושג "אמבלמה", שאלתרמן מסגלו בשלב הזה בהתפתחותו כמשורר : "אמבלמה" היא סמל חזותי, מצויר או משורטט, המייצג רעיון ( ולפעמים הרבה יותר מזה ) שהצופה מוזמן לפרש פירוש אלגורי את חלקיו ואת זיקותיהם ההדדיות . "סמל" רגיל ( כסמל מדינה ) אינו דורש פירוש ; משמעותו מוסכמת ושרירותית בדרך כלל . "אמ...  אל הספר
עם עובד