דן מירון: מאדם לאדם — על הולדת הפוליטיקה מרוח המוזיקה בכוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן