תודות

] 10 [ ה כוכ ב ים לא רימו התודה הראשונה — למורי ורבי דן מירון שהזמינני לפני ארבעים שנה, בעודי תלמיד לתואר הראשון בחוג לספרות עברית בירושלים, להרצות בכנס במלאת ארבעים שנה ל כוכבים בחוץ . ההרצאה ההיא, על מבנה הפואמה שִׁיר עֲשָׂרָה אַחִים , היא גרעינה של המסה על המוזיקה של אלתרמן . תודה לפרופ' אבנר הולצמן על הזמנתו להרצות בכינוס למלאת שמונים שנה ל כוכבים בחוץ שהתקיים במאי 2018 באקדמיה למדעים . הרצאה זו היא ראשיתה של המסה הכלולה בספר הזה . אני מבקש להודות מקרב לב לידידיי היקרים — ד"ר תמר הס, פרופ' עמינדב דיקמן, ד"ר יהונתן ורדי וד"ר יהודה בן-דור, שקראו ברגישות ובקפדנות את המסה על המוזיקה של אלתרמן והעירו הערות שתיקנו בה רבות . תודה מיוחדת לפרופ' אלי שאלתיאל על בקשותיו המיוחדות, על העריכה השקדנית של המסה ועל הכנתה המורכבת לדפוס . ותודה גדולה לנתן סלור וליעל סלור-מרזוק, נכדיו של נתן אלתרמן, על הרשות לצטט מיצירתו . אריאל הירשפלד 4 ביוני 2019  אל הספר
עם עובד